لايحه باشگاه خبرنگاران جوان وضعیت جوی آب و هوا

لايحه: باشگاه خبرنگاران جوان وضعیت جوی آب و هوا شهرستان سمنان فروردین ماه باشگاه خبرنگاران سمنان

گت بلاگز اخبار اجتماعی معافیت سربازی با اخذ جریمه جهت سال بعد وجود ندارد

هنوز عضویت جهت معافیت سربازی با اخذ جریمه وجود دارد و کسانی که واجد شرایط هستند می توانند تا آخر سال جهت عضویت اقدام کنند ولی سال بعد طرح اجرا نمی شود.

معافیت سربازی با اخذ جریمه جهت سال بعد وجود ندارد

معافیت سربازی با اخذ جریمه جهت سال بعد وجود ندارد

عبارات مهم : معافیت

هنوز عضویت جهت معافیت سربازی با اخذ جریمه وجود دارد و کسانی که واجد شرایط هستند می توانند تا آخر سال جهت عضویت اقدام کنند ولی سال بعد طرح اجرا نمی شود.

طرح معافیت سربازی با اخذ جریمه جهت سالهای بعد چطور خواهد بود؟ در این زمینه سردار موسی کمالی مدیر اداره سرمایه انسانی سرباز ستاد نیروهای مسلح اعلام کرد که این طرح در سال آینده اجرا نخواهد شد.

معافیت سربازی با اخذ جریمه جهت سال بعد وجود ندارد

او ادامه داد:هنوز عضویت ادامه دارد و کسانی که واجد شرایط هستند می توانند تا آخر سال جهت عضویت اقدام کنند ولی سال بعد طرح اجرا نمی شود.

وی تاکید کرد: بنابراین تا وقت است جهت پرداخت جریمه اقدام کرده و به سال بعد موکول نکنند آیا که به احتمال نیرومند چیزی به نام جریمه غیبت سربازی در سال آینده وجود نخواهد داشت.

خبرآنلاین

هنوز عضویت جهت معافیت سربازی با اخذ جریمه وجود دارد و کسانی که واجد شرایط هستند می توانند تا آخر سال جهت عضویت اقدام کنند ولی سال بعد طرح اجرا نمی شود.

واژه های کلیدی: معافیت | سربازی | سال آینده | اخبار اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs