لايحه باشگاه خبرنگاران جوان وضعیت جوی آب و هوا

لايحه: باشگاه خبرنگاران جوان وضعیت جوی آب و هوا شهرستان سمنان فروردین ماه باشگاه خبرنگاران سمنان

گت بلاگز اخبار سیاسی و اجتماعی آقای روحانی با مردم صحبت کنید ولی نه مانند گذشته !

انتظار این است که روحانی با مردم صحبت کند ولی نه مانند گذشته؛ این بار واقعیات را بگوید. نه مانند گفت و گو های پیشین به کلیات اشاره کند و تصور کند که گسل های جام

آقای روحانی با مردم صحبت کنید ولی نه مانند گذشته !

آقای روحانی با مردم صحبت کنید ولی نه مانند گذشته !

عبارات مهم : سیاسی

انتظار این است که روحانی با مردم صحبت کند ولی نه مانند گذشته؛ این بار واقعیات را بگوید. نه مانند گفت و گو های پیشین به کلیات اشاره کند و تصور کند که گسل های جامعه با سرانگشت سخن دوباره متصل می شود. گسل های که حاصل مدیریت ضعیف سال های گذشته در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.

آقای روحانی با مردم صحبت کنید ولی نه مانند گذشته !

اکنون و نه وقت دیگری وقت پرداختن به دغدغه های مردم در گفت و گویی بدون وعده است.رئیس دولت دوازدهم یک عبارت بسیار مهم را در مجلس بیان کرد که آن را باید راهنمای عمل و راهنمای تفکر و تحلیل قرار داد و آن این بود که ممکن است دولت بعدی نتواند کشور را اداره کند. به باور بسیاری این جمله او، جمله ای تاریخی بود و اساسی؛ به این معنا که ما در چالش و بحران نظام بودجه ریزی قرار گرفته ایم.سهم خواهی نهادهای غیر مسئول از بودجه های سال های گذشته موجب شد بودجه عمرانی به زیر ده درصد کم کردن یابد و همین امر سیل انسان هایی را به خیابان ها بکشاند که از بیکاری، نداشتن امید و فقر به تنگ آمده اند.

اعتراض ها نسبت به گرانی؛ رنگ خشونت گرفت و بیش از آنچه طراحان اولیه اعتراضات در مشهد می درخواست کردند سیاسی شد. واقعیت این است که اعتراضات چند روز اخیر بیش از آنچه که جناح های سیاسی تصور می کردند؛ حساب کشی جناح های سیاسی نبوده و تحت تاثیر فضای مجازی، جامعه را هیجان زده به تصویر العمل واداشت.

انتظار این است که روحانی با مردم صحبت کند ولی نه مانند گذشته؛ این بار واقعیات را بگوید. نه مانند گفت و گو های پیشین به کلیات اشاره کند و تصور کند که گسل های جام

بسیاری از تحلیل گران بر این باورند که اعتراضات اخیر در چند شهر کشور عزیزمان ایران ” کنش ” نبوده و یک “واکنش” است.

اما تصویر العمل جامعه به چه چیزی؟!

برخی تحلیل گران بر این باورند که واکنش‌ها آقای روحانی در ایام انتخابات غیر طبیعی بود. از او انتظار نمی رفت که در ایام انتخابات دست به آن رفتارهای غیر طبیعی بزند و انتظارات را اوج ببرد. وعده های که توانایی عمل به آنان “زمینه” می خواهد و جریان فعلی حاکمیت زمینه پیدایش این “تغییر” را ندارد. مدیر جمهور منتخب هم نتوانست با مردم وارد دیالوگ شود و پاسخ قانع کننده ای به آنان ارائه دهد.

رئیس جمهور و رسانه های تحت امر دولت در صحبت های بعد از انتخابات نتوانستند پاسخی به انتظارات به حق جامعه داشته باشند. رسانه های که آیت الله هاشمی رفسنجانی (ره) به ضعف آنها در آخرین صحبت خود اشاره کرد. دولت دوازدهم به راستی “لکنت زبان” دارد تیم اطلاع رسانی دولت ؛ در سال ها و ماه های گذشته نه فقط با نخبگان بلکه با تمام اقشار جامعه ارتباط برقرار نکرده هست. بنابراین باید روحانی این بار هم خود وارد میدان شود.

آقای روحانی با مردم صحبت کنید ولی نه مانند گذشته !

بالا بردن سطح انتظارات از سوی دیگر کاندیداها هم روند واکنش‌ها مردم را دگرگون کرد؛ طرح مسئله تقسیم جامعه به 96 درصدی و 4 درصدی از سوی محمد باقر قالیباف؛ دادن وعده های غیر قابل باور و رویایی به مالباختگان موسسات مالی و….. مسائلی از این دست گسل های جامعه را به تحرک واداشت. گسل هایی که پیش لرزه و بعد لرزهای دارد که نباید از آن غفلت کرد.

متاسفانه حامیان روحانی در ستادهای انتخاباتی بیش از آنچه واقعیت داشت به توده های مردم وعده دادند آقای روحانی با واقعیات کشور آشنا بود و می دانست چقدر اختیار دارد و منابع مالی چقدر است و اوضاع هزینه ای کشور چگونه هست. با علم بر این مشکلات، انتظارات را اوج برد. این نقد جدی ما به واکنش‌ها آقای روحانی در وقت انتخابات است.

انتظار این است که روحانی با مردم صحبت کند ولی نه مانند گذشته؛ این بار واقعیات را بگوید. نه مانند گفت و گو های پیشین به کلیات اشاره کند و تصور کند که گسل های جام

روحانی با مردم صحبت کند نه مانند گذشته!

انتظار این است که روحانی با مردم صحبت کند ولی نه مانند گذشته؛ این بار واقعیات را بگوید. نه مانند گفت و گو های پیشین به کلیات اشاره کند و تصور کند که گسل های جامعه با سرانگشت سخن دوباره متصل می شوند. گسل های که حاصل مدیریت ضعیف سال های گذشته در عرصه اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است.اکنون و نه وقت دیگری وقت پرداختن به دغدغه های مردم در گفت و گویی بدون وعده هست. مدیر دولت دوازدهم یک عبارت بسیار مهم را در مجلس بیان کرد که آن را باید راهنمای عمل و راهنمای تفکر و تحلیل قرار داد و آن این بود که ممکن است دولت بعدی نتواند کشور را اداره کند.

آقای روحانی با مردم صحبت کنید ولی نه مانند گذشته !

به باور بسیاری این جمله او، جمله ای تاریخی بود و اساسی؛ به این معنا که ما در چالش و بحران نظام بودجه ریزی قرار گرفته ایم.سهم خواهی نهادهای غیر مسئول از بودجه های سال های گذشته موجب شد بودجه عمرانی به زیر ده درصد کم کردن یابد و همین امر سیل انسان هایی را به خیابان ها بکشاند که از بیکاری، نداشتن امید و فقر به تنگ آمده اند.

ممکن است دولت بعدی نتواند کشور را اداره کند

رئیس دولت دوازدهم یک عبارت بسیار مهم را در مجلس بیان کرد که آن را باید راهنمای عمل و راهنمای تفکر و تحلیل قرار داد و آن این بود که ممکن است دولت بعدی نتواند کشور را اداره کند. به باور بسیاری این جمله او، جمله ای تاریخی بود و اساسی؛ به این معنا که ما در چالش و بحران نظام بودجه ریزی مان قرار گرفته ایم.

تخصیص بودجه عمرانی در شش ماه اول سال زیر ۱۰ درصد بوده هست. یعنی هیچ کار عمرانی ای در کشور انجام نشده و دلیلش این است که دولت منابع مالی ندارد. به تعبیر کارشناسان مجموع درآمدهای نفتی کشور به حقوق کارمندان دولت و بازنشستگان شاید نرسد. به این ترتیب نظام توسعه ای کشو و نظام تحول سلامت و نظام یارانه ها دچار اختلال شده است هست. شاید به این علت باشد که روحانی بودجه ای را ارائه داده تا با حداکثر توان خود، درآمدها را زیاد کردن و هزینه ها را تقلیل دهد

ریشه سهم خواهی جناح های سهیم در قدرت؛ در اعتراض ها

مشکلی که وجود دارد این است که در مقاطعی که آقای روحانی در معرض انتقاد واقع شده، هنگامی که است که درآمد دولت را زیاد کردن می دهد و دوباره در مقاطعی که مورد نقد قرار می گیرد، زمانی است که هزینه ها را کم کردن می دهد. یعنی از دو طرف در معرض انتقاد هست. که هر دو خارج از اختیار آقای روحانی هست. نظام هزینه ای چگونه باید کم کردن یابد که کسی انتقاد نکند و درآمدها چگونه زیاد کردن یابد که در معرض انتقاد کسی قرار نگیرد.

روحانی دقیقا باید به چه مسائلی اشاره کند؟

دولت با فشار مضاعفی در خصوص اوضاع بودجه مواجه شده است هست. راهی که پیش گرفته درست است ولی با مخالفت جناح رقیب و نیروهای صاحب قدرت مواجه شده است هست. روحانی باید این پرسشها را با مردم در میان بگذارد. دولت باید بداند و بپذیرد که شرایط کشور شرایط عادی نیست منتهی عده ای به جای این که نقدشان را متوجه موسسه هایی که بیشترین هزینه را بر بودجه تحمیل می کنند، بنمایند فشارها را بر تصویر دولت وارد می کنند. از آن طرف آن موسساتی که بیشترین هزینه مصرفی را دارند، ساکت نشسته اند و جزو منتقدین و جنبش کنندگان هستند.

وضعیت کنونی کشور و برجسته شدن بعضی نارضایتی ها از دید ناظران متاثر از روندهایی متعدد و در هم پیچیده هست؛ زیاد کردن مطالبات از دولت و انتظار جهت تحقق وعده ها، استمرار فشارهای اقتصادی بر اقشار ضعیف جامعه، نگرانی از نتیجه های تصمیمات اقتصادی دولت در زمینه هایی چون برنامه ریزی جهت پرداخت یارانه های نقدی، قیمتگذاری سوخت وغیره که زیر فشار روانی ناشی از آلودگی هوا، خشکسالی، زلزله و … آستانه جنبش پذیری بسیاری از شهروندان را پایین آورده و زمینه های تندتر شدن اعتراضات گوناگون را فراهم ساخته است.

در شرایط اینچنینی و به رغم تمرکز مسوولان اجرایی بر عملیاتی سازی برنامه های مدون در جهت بهسازی اوضاع اقتصادی و معیشتی، زیاد کردن سطح گفتمان میان سیاستگذاران و مجریان با شهروندان ضرورتی است که می تواند بسیاری از التهابات موجود را فرونشاند.

برای بسیاری از شهروندان رسیدن به درک یکسان با دولتمردان راجع به اوضاع گذشته، تلاش های کنونی و چشم اندازهای پیش رو در زمینه مهمترین مساله کنونی کشور یعنی تحول اقتصادی با موانع متعددی روبرو است و به همین خاطر ناامیدی و اضطراب عمومی آفتی است که به سرعت توانایی تسری در جامعه را خواهد یافت.

پربیراه نیست که ریشه بخشی از اعتراضات کنونی را در کم کردن سطح امید به عوض کردن اوضاع موجود جست و بخشی دیگر را در ناامیدسازی و برانگیختن نگرانی شهروندان با اغراضی سیاسی. از همین رو توصیه ای که بسیاری از نخبگان هوادار دولت روحانی مطرح می سازند زیاد کردن میزان اطمینان بخشی و گفتمان میان شهروندان و مسوولان است.

نکته دیگر اینکه هر جامعه در موقعیت های سخت و زیر انواع فشارهای روانی، اقتصادی، اقلیمی و … اعتراض و بروز دغدغه شهروندانش را نیازی اساسی می بیند؛ نیازی که ساختارهای قانونی کشور به خاص اصل 27 قانون اساسی آن را به رسمیت آشنا و در ماده چهل و سوم حقوق شهروندی بر آزادی تجمعات و بیان نظرات و نظر ها از این طریق تاکید شده است است.

در اوضاع کنونی بروز آشکار مطالبات معیشتی و بیان دغدغه های جدی شهروندان در این خصوص شاید برانگیزاننده مدیران اجرایی در جهت چاره جویی سریعتر در زمینه برطرف فقر و ایجاد اشتغال باشد ولی کشیده شدن این مطالبات به وادی هنجارشکنی و اختلاط آن با اغراض سیاسی داخلی و خارجی نقض غرض مطالبات مشروع و بحق و مانعی جهت برطرف پرسشها اساسی کشور خواهد بود.

پس بنابراین مدیر جمهور باید با مردم صحبت کند. از پرسشها بگویند و خبر مردم را درک کند. پیامی که یک بهانه و اعتراض کوتاه مدت نیست، تصویر العمل گسل های اجتماعی به وعده های بر زمین مانده و زیاد کردن روز افزون فاصله طبقاتی هست. این وقت اکنون در اختیار مدیر جمهور است تا از بودجه و سهم خواهی ها بگوید.

سعید سیف – دیده بان ایران

واژه های کلیدی: سیاسی | اقتصادی | راهنمای | دولت روحانی | اخبار سیاسی و اجتماعی

دانلود


دانلود فایل ها

نویسنده : getblogs